Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

En äldre och en yngre kvinna sitter framför en dator

Horisontella Principer

ESF-rådet erbjuder stöd till projekt

Svenska ESF-rådet ger stöd kring de horisontella principerna till projektägare för att ge projekten goda möjligheter att nå avsedda mål och resultat. Stödet sker efter bedömning av samordnare.

De horisontella principerna

Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska prägla insatserna som får stöd: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling.

Medan de tre första principerna är obligatoriska ska den sista beaktas vid vissa utlysningar. Här förklarar vi vad principerna innebär i det svenska socialfondsprogrammet 2014–2020.

De horisontella principerna har en dubbel funktion i projekten. De ska bredda kompetensen hos både arbetsgivare och projektdeltagare, och säkerställa att projekten arbetar inkluderande.

Enligt Socialfondsprogrammet och ESF-förordningen och ska de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering integreras i samtliga projekt och genomsyra alla insatser som görs med Socialfondens medel. Alla är de lika viktiga för att målen i Europa 2020-strategin ska uppnås.

Även ekologiskt hållbar utveckling är en viktig del i att uppnå Socialfondens övergripande mål och måste integreras systematiskt i de utlysningar där detta anges.

 

Samtliga av Socialfondens projekt ska främja jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering genom att:

  • projektet har kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering - antingen att det finns internt eller genom externt stöd,
  • principerna genomgående är integrerat i projektets problemanalys
  • projekts mål ställs utifrån analysens slutsatser
  • alla aktiviteter i projektet beaktar nämnda principer i enlighet med analysen och
  • att nämnda perspektiv är integrerade i utvärderingen av projektet.

Fördjupning

Socialfondsprogrammet (pdf öppnas i nytt fönster)

ESF-förordningen (eur-lex.europa.eu öppnas i nytt fönster)

Europa 2020-strategin (eur-lex.europa.eu öppnas i nytt fönster)

ESI-support

Den 21 januari 2018 upphör avtalet som gäller ”ESI-support”. Under en avslutsperiod (cirka det första kvartalet 2018) kommer stödinsatser som beslutades före den 21 januari 2018 att genomföras av ESI-support som överenskommet.

EU:s regelverk

Enligt de här två förordningarna ska de horisontella principerna integreras i alla projekt som finansieras av EU-medel.

ESF-förordningen (eur-lex.europa.eu öppnas i nytt fönster) 

Common Provision Regulations (eur-lex.europa.eu öppnas i nytt fönster) 

EU:s regelverk

Enligt de här två förordningarna ska de horisontella principerna integreras i alla projekt som finansieras av EU-medel.

ESF-förordningen (eur-lex.europa.eu öppnas i nytt fönster) 

Common Provision Regulations (eur-lex.europa.eu öppnas i nytt fönster)