Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ny rapport: Löneskillnader mellan kvinnor och män - 76 miljarder per år

(2017-01-30) En ny rapport, gjord av expertgruppen Lönelotsarna, presenterades i förra veckan i samarbete med Sveriges Kvinnolobby. Rapportens slutsats är att den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och manskodade yrken i dagsläget är 76 miljarder kronor per år.

.

Rapporten  jämför löner i yrken som kan ses som likvärdiga, det vill säga yrken som ställer lika stora krav på utbildning, färdigheter, ansvar och ansträngning och har jämförbara arbetsförhållanden. Exempelvis jämförs grundutbildade sjuksköterskor, grundskollärare, personal- och HR-specialister (kvinnokodade) med poliser, IT-specialister, ingenjörer och tekniker (manskodade). 

 

Rapportens slutsats är att den strukturella löneskillnaden i Sverige mellan kvinno- och manskodade yrken, alltså skillnader som inte kan förklaras med olika krav på kunskaper, prestation eller skicklighet, i dagsläget är 76 miljarder kronor per år.

 

Räknat på genomsnittslön per månad är den 28 600 kronor inom kvinnokodade sektorer och 33 900 kronor inom manskodade. Alla löner är uppräknade till heltid. Rapporten visar också att arbete med människor genomgående värderas lägre än arbete med materiella värden. 

 

Läs hela rapporten här (pdf, öppnas i nytt fönster)