Logotyp på utskrifter

Nya förslag från regeringen för att nå jämställdhet

(2016-11-22) Tidigare i veckan lämnade regeringen skrivelsen ”Makt, mål och myndighet” till riksdagen. Skrivelsen innehåller flera nyheter på jämställdhetsområdet.

Följande förslag presenteras i regeringens skrivelse:

  • En ny myndighet förelås som ska ansvara för uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen
  • En nationell strategi presenteras som ska förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
  • Två nya jämställdhetspolitiska delmål föreslås: jämställd utbildning respektive jämställd hälsa, för att ge dessa områden ett större utrymme i jämställdhetspolitiken
  • Utifrån de jämställdhetspolitiska målen avser regeringen att under mandatperioden analysera i vilka myndigheters instruktioner det finns ett behov av att stärka kraven på och styrningen av jämställdhetsintegrering.
  • Åtgärder för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar förelås, bland annat vad gäller våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsuttag.

 

Ladda ner hela skrivelsen här Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, Skr. 2016_17-10 (pdf 1 MB) (pdf öppnas i nytt fönster)