Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hur gör vi en deltagarenkät som tar hänsyn till horisontella principer?

Svar:

Eftersom  varje projekt är unikt finns det inte en utformning som passar alla projekt.

 

Några saker som är viktiga att tänka på är att ställa frågor så att resultatet går att dela upp på

 

  • kön (man, kvinna, annat/ickebinär),
  • ålder,
  • födelseland.

 

Finns det risk att anonymiteten går förlorad genom att använda födelseland som variabel kan  bredare kategorier användas såsom Sverige/Europa eller Utanför Sverige/Utanför Europa.

 

Tänk på att: 

  • formulera frågorna så tydligt och enkelt som möjligt. Det minskar risken för missförstånd och att deltagare tycker det är svårt att besvara enkäten och därför avstår. 
  • förklara begrepp som kan vara svåra.

 

Fråga om upplevelse av diskriminering. Frågorna kan ställas så att olika typer av exkludering och diskriminering fångas utan att använda begreppet diskriminering.

 

Går enkäten även att svara på muntligt? Går den att få på flera språk? Ifall den är elektronisk, är den kompatibel med talsyntes-program? Går den att få i blindskrift? Finns individuellt anpassade hjälpmedel så att alla deltagare kan besvara enkäten?