Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hur kan utbildningen, arbetsplatsen eller praktikplatsen bli mer tillgänglig?

Svar:

Samhället tenderar att utgå från att människor har full funktionsförmåga, och på arbetsmarknaden uttrycks det i form av det breda begreppet arbetsförmåga.

 

Att ha en funktionsnedsättning är inte likställt med att ha nedsatt arbetsförmåga. Istället för att mäta och konstatera oförmåga är det viktigt att analysera typen av arbetsuppgift eller förutsättningarna kring arbetsuppgiften för att se möjligheterna till inkludering.

 

Förutsättningarna kring arbetsuppgiften kan handla om möjligheten till flexibel arbetstid och handledning, individuellt anpassade arbetsuppgifter och om den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön är tillgänglig. Normer och värderingar i en bransch och på arbetsplatsen är viktiga aspekter att belysa.

 

Frågeställningar som kan ge en generell bild av sammanhanget för målgruppen kan vara:

  • På vilka sätt skiljer det sig åt mellan målgruppen och de som redan är etablerade på arbetsmarknaden?
  • Vilka resurser finns tillgängliga för målgruppen?
  • Möter de resurserna målgruppens behov?