Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Hur kan vårt projekt förbättra tillgängligheten under projektets gång?

Svar:

Under projektets analysfas är det viktigt att undersöka och identifiera vilka verktyg projektet behöver för att arbeta med detta:

  • Vilket underlag finns och vilka saknas?
  • Vilka verktyg behöver handledarna?
  • Vad behöver deltagarna?
  • Vilken kompetens finns respektive saknas inom projektet?

Det är viktigt att lyssna och utgå från kunskap som målgruppen själva besitter samt ta del av kunskap som aktörer med erfarenhet från området har, exempelvis funktionshindersorganisationer som DHR (öppnas i nytt fönster)