Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hur kan vårt projekt följa upp arbetet med tillgänglighet?

Svar:

Fundera på hur projektet ska följa upp arbetet med tillgänglighet inom följande områden.

Verksamhet

Gör en inventering av psykosociala arbetsmiljön, Hur arbetar projektet med normer, värderingar och attityder? Exempelvis bemötande, kravställningar, rutiner. Vad behöver handledarna och deltagarna för resurser?

Fysiska lokaler

Gör en inventering av fysisk miljö. Exempelvis Myndigheten för delaktighet har checklistor som projekten kan utgå ifrån i arbetet.

Information/kommunikation

Gör en inventering av kommunikationen. Hur gör projektet kommunikationen mer tillgänglig? Vilka resurser behövs? Vilken kompetens finns inom tillgänglig, jämlik och normkritisk kommunikation? Hur utformar projektet tillgängliga enkäter? Är kommunikationen lätt att läsa, höra och förstå? Kan alla delta i diskussioner?