Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vad är skillnaden mellan icke-diskriminering och lika möjligheter?

Svar:

Diskriminering kan handla om att bli orättvist bedömd, trakasserad, misstänkliggjord, nonchalerad, nekad resurser, service, arbete eller tillträde, eller att inte få sin religion respekterad.

 

Utifrån Socialfondens regelverk handlar icke-diskriminering om

  • att inte diskriminera enligt Diskrimineringslagen 
  • om främjande insatser som förebygger och motverkar att diskriminering och utestängning uppstår. 

Lika möjligheter handlar om det främjande arbetet. Det finns således inte en tydlig avgränsning mellan begreppen enligt Socialfondens definition av icke-diskriminering.