Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vad innebär det att integrera ekologisk hållbarhet i projektet? Och varför?

Svar:

Enligt Europa 2020-strategins klimat- och energimål ska utsläpp av växthusgaser minska och andelen förnybar energi ska öka. För att målen ska nås måste många aktörer sträva mot att bidra till ökad ekologisk hållbarhet och minskade utsläpp.

 

Alla projekt bör systematiskt integrera perspektivet, det vill säga från analys, målformulering och genomförande till utvärdering och uppföljning. I vissa utlysningar är det dessutom obligatoriskt.

 

För ett projekt kan det i praktiken betyda:  

  • att utforma en miljöpolicy som (1) tar miljöhänsyn i samband med till exempel resor (kan reglera vilka färdmedel eller drivmedel som ska användas eller alternativa mötesmetoder som minimerar resor) och (2) reglerar hur upphandlingar som genomförs i projektet ska ställa miljökrav (till exempel krav på förnybar el eller ekologiskt framtagen förtäring). 
  • kompetensutveckling för sysselsatta inom ramen för en arbetsorganisationsutveckling, som gör det möjligt att gå över till en mer koldioxidsnål ekonomi och till framväxten av nya gröna jobb.
  • att stimulera framväxten av nya gröna jobb i samband med insatser kring entreprenörskap och nyföretagande i olika former. 

 

Läs mer om ekologiskt hållbar utveckling

 

Läs mer om ekologiskt hållbar utveckling (www.esf.se öppnas i nytt fönster) på ESF-rådets webbplats