Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Var hittar jag statistikunderlag till analysen för integrering av de horisontella principerna?

Svar: 

Könsuppdelad statistik om sysselsättning, arbetslöshet, utbildning, ersättningar med mera, kan du bland annat hitta hos Statistiska centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 

I projektets analys bör i första hand lokal statistik användas.

 

En bra utgångspunkt är Statistiska Centralbyråns publikation På tal om kvinnor och män – Lathund i jämställdhet (öppnas i nytt fönster) som samlar jämställdhetsstatistik inom ett stort antal områden. Lathunden kan vara en utgångspunkt för att få förståelse för hur projektet kan använda sig av den nationella statistiken för att systematiskt integrera jämställdhet.

 

Sveriges 21 länsstyrelser tar med jämna mellanrum fram regionala versioner av lathunden.

 

Hos Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns statistik alltid uppdelad på ålder, födelseland och till viss del funktionsnedsättning.