Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vilka är diskrimineringsgrunderna?

Svar:

Enligt diskrimineringslagstiftningen finns det sju diskrimineringsgrunder:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • ålder

Läs med om olika former av diskriminering på lättläst svenska (öppnas i nytt fönster)