Logotyp på utskrifter
Page main image

Användbart material från SPeL

Här kommer du att kunna hitta användbart och inspirerande material från processtödet SPeL som arbetade med metodstöd under programperioden 2007-2013. SPeL tog fram bland annat fram artiklar, filmer, guider, lathundar och rapporter som stöd för Socialfondsprojekten.