Logotyp på utskrifter

Att omsätta de horisontella principerna i praktiken

Att de horisontella principerna kan vara medel för att nå de övergripande projektmålen vet vi. Men hur gör man i praktiken? Vad är viktigt att tänka på innan projektansökan lämnas in och under projektets gång? 

Vägledningar, exempel, frågor och svar

Här har vi samlat material som hjälper dig att integrera de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologiskt hållbar utveckling i praktiken.  

Bild i högerkolumn