Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Vad är skillnaden mellan icke-diskriminering och lika möjligheter?

Svar:

Diskriminering kan handla om att bli orättvist bedömd, trakasserad, misstänkliggjord, nonchalerad, nekad resurser, service, arbete eller tillträde, eller att inte få sin religion respekterad.

 

Utifrån Socialfondens regelverk handlar icke-diskriminering om

  • att inte diskriminera enligt Diskrimineringslagen 
  • om främjande insatser som förebygger och motverkar att diskriminering och utestängning uppstår. 

Lika möjligheter handlar om det främjande arbetet. Det finns således inte en tydlig avgränsning mellan begreppen enligt Socialfondens definition av icke-diskriminering.