Logotyp på utskrifter

Vägledningar

Här hittar du Svenska ESF-rådets vägledande material för arbetet med de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriningering och ekologiskt hållbar utveckling. 

Standard för jämställdhetsintegrering

Svenska ESF-rådet har Standard för jämställdhetsintegrering som utgångspunkt för arbetet med att säkerställa jämställdhetsperspektivet i myndighetens och projektens verksamhet.

Standard för jämställdhetsintegrering 

Standard för tillgänglighets-integrering

Ett verktyg för dig som arbetar med Europeiska socialfonden i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional, lokal eller projektnivå.

Svenska ESF-rådets standard för tillgänglighetsintegrering. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Kunskapsunderlag för icke-diskriminering

En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter. (Pdf  öppnas i nytt fönster)

Guide för integrering av ekologisk hållbar utveckling

Guide för integrering av ekologisk hållbar utveckling. (Pdf öppnas i nytt fönster)