Logotyp på utskrifter

Exempel

Under den här fliken hittar du inspiration om hur andra organisationer har gått till väga för att integrera de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och/eller ekologiskt hållbar utveckling. 


Hur gör man i praktiken när jämställdhet och tillgänglighet ska integreras i verksamheten samtidigt som diskriminering ska motverkas och ekologisk hållbarhet vara en hörnsten? Det finns inga enkla lösningar eftersom alla verksamheter ser olika ut och verkar utifrån olika förutsättningar.  

 

Däremot går det att lära av andras erfarenheter och titta närmare på hur dessa går att översätta till just er verksamhet.