Logotyp på utskrifter

Näringslivet tar lead i Sundsvall

Socialfondsprojektet Hela vägen

 

Flera näringslivsaktörer i Sundsvallsområdet har svårt att hitta personal. Samtidigt finns invånare i eller nära det som brukar benämnas ”utanförskap”. Det näringslivsägda bolaget Investera Mittsverige AB bestämde sig för att göra något åt saken och initierade projektet Hela vägen. Målet är att möta arbetsgivarnas kompetensbehov och samtidigt bidra till egenförsörjning för individer som idag står långt från arbetsmarknaden.

 

- Det unika med Hela Vägen är att näringslivet själva tagit initiativ inom ett område som offentliga aktörer eller det civila samhället traditionellt har organiserat. Det faktum, att engagemanget kommer från näringslivet självt, borgar för ett bra genomslag.

  

Det säger Mathias Sundin, projektledare för Hela Vägen som drivs av företaget Investera Mittsverige AB. Upprinnelsen till det socialfondsmedfinansierade projektet var att Investera i Sundsvall såg behovet att komplettera den palett av åtgärder som erbjöds.  

 

- Vi såg att personer som hamnat i ett utanförskap saknar förmågan att ta sig ur situationen på egen hand. Samtidigt har aktörer som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte tillräckligt med resurser – därför behövs Hela Vägen.

”Riktiga” jobb är målet

Projektet möter två regionala utmaningar på en och samma gång. Dels från arbetsgivarperspektiv där det både nu och i framtiden finns problem med kompetensförsörjning.

 

- Och dels att det finns ett utanförskap som arbetsgivare har bäst förutsättningar att göra något åt – det är i företagen som majoriteten av de nya jobben går att skapa. Just nu är det stort fokus på nyanlända, ett område där vi behöver bli bättre på att ta till vara på språksvaga som en del i Sundsvalls framtida framgångar, konstaterar Mathias Sundin.

 

Han menar att de horisontella principerna är grundläggande för att nå projektmålet att skapa arbetstillfällen.  

 

- Utgångspunkten är att rekryteringsbasen måste breddas för att säkra Sundsvallsregionens konkurrenskraft. Men arbetsmarknaden i vår region är till stor del traditionell vilket påverkar vilka jobb deltagarna tror sig kunna få och vilka jobb de söker. Därför lyfter vi aktivt fram exempel som bryter mönster, till exempel kvinnor som är lastbilschaufförer eller män som jobbar med barn.

 

Målet är riktiga jobb. Men vägen dit är sällan spikrak. Kompetenser behöver valideras och även synen på vilka jobb som ”går att ta” behöver vidgas. Det handlar om att övertyga deltagare om att ta ett arbete som domineras av andra könet och där jobb faktiskt finns. Eller att få arbetsgivare att inse att en funktionsnedsättning inte behöver påverka arbetets utförande.

Horisontella principer på schemat – för alla inblandade

Projektet har ökat kunskaperna om de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologiskt hållbar utveckling hos såväl projektägare och projektledning som hos projektdeltagare.

 

Alla vardagarsförmiddagar samlas deltagarna för forum där ett av passen varje vecka är vikt åt de horisontella principerna. En princip avverkas per vecka och varje princip har ett eget bildspel som utgångspunkt och följs av diskussionsövningar.  

 

- Eftersom det är ett konstant flöde av deltagare får deltagare del av bildspelen en eller flera gånger men eftersom gruppsammansättningarna varierar blir diskussionerna aldrig desamma, berättar Mathias Sundin.

 

Även projektets arbetsgrupp har haft utbildningar och har då bjudit in samarbetspartners, exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Stöd i utbildningsinsatserna har Hela vägen fått från ESI-support och den upphandlade utvärderaren.

 

- Det är viktigt att ha gemensamma utgångspunkter, exempelvis gällande definitioner. Vad betyder till exempel jämställdhet i stort? Och vad innebär jämställdhet på jobbet för den enskilde deltagaren och arbetsgivaren? Vi har fler utbildningstillfällen i pipeline, närmast om härskartekniker. Nästa steg är att bjuda in de arbetsgivare som erbjuder praktikplatser till en workshop om hur de horisontella principerna kan bidra till att utveckla affärer.

Långsiktigt arbete som många kan lära av

På frågan vem som borde titta närmare på Hela Vägens arbetssätt tvekar inte Mathias Sundin många sekunder:

 

- Vi skulle behöva nå politiken i högre utsträckning. Människor i utanförskap, oavsett bakgrund, är en resurs som vi måste ta tillvara på för att möta samhällets och näringslivets utmaningar.  Vi behöver få till långsiktiga samarbeten mellan kommun, myndigheter och arbetsgivare. Här kan Hela Vägen både inspirera och visa hur det går att uppnå resultat.

Detta är Hela vägen

Hela Vägen är ett arbetsmarknadsprojekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Syftet är att föra 830 arbetssökande i Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge närmare arbetsmarknaden. Deltagarna i Hela Vägen får bland annat möjlighet till validering av generella kompetenser, utbildning i entreprenörskap samt praktik via arbetsgivarnätverket Vi Kan.

 

Totalt omsluter arbetsmarknadsprojekt Hela Vägen ca 43 miljoner kronor, varav cirka 20 miljoner finansieras av Europeiska socialfonden och resterande av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheterna i Härnösand, Timrå, Sundvall och Ånge.

 

Källa: http://www.helavagenmitt.se/

Framgångsfaktorer enligt Mathias Sundin

  • Brett engagemang från arbetsgivare
  • Vi som jobbar med projektet brinner för det och VILL göra skillnad.
  • Bra relationer med partners, framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som är avgörande för att lotsa rätt arbetslösa för insatsen.

 

Hela vägen: Horisontella principer i praktiken

- Metoder som validering skapar nya möjligheter för t.ex. språksvaga.

- Matchningsförfarande som tar hänsyn till kön, funktionsvariation, språkförmågor m.m.

- Vidgar deltagarnas bild av vilka jobb som finns bortom könsstereotyper.

- Utbildningsmaterial som bygger på de horisontella principerna repeteras återkommande.

- Projektledning och projektägare får utbildning i de horisontella principerna.

- Aktiviteter för arbetsgivare om hur hänsyn till horisontella principerna kan skapa bättre affärer.

- Gemensamma definitioner för de horisontella principerna