Logotyp på utskrifter

Stöd till ert projekt

ESF-rådet erbjuder stöd till projekt

Svenska ESF-rådet ger stöd kring de horisontella principerna till projektägare för att ge projekten goda möjligheter att nå avsedda mål och resultat.

 

Bild i högerkolumn