Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Artiklar

Här återges ett begränsat antal artiklar som publicerades på spl.nu under 2014.

Kunskap om romsk historia minskar diskriminering

 

Kyrkan ska erbjuda trygga rum där människor kan växa

 

AF-konferens om unga: Spridning bättre än karantän för projektresultat

 

Förändring genom Socialfondsprojekt

 

Samordningsförbunden har upptäckt Socialfonden

Grenverket har slagit rot

 

Tre röster i integrationsdebatten

 

ESF-projekt som katalysator för företagsam skola

 

Nyanlända akademiker kan hamna fel med arbetslinjen

 

EU och arbetslösheten - från 7 till 12 procent

Bild i högerkolumn

Spl.nu

SPeLs webbtidning, spl.nu, var aktiv under programperioden 2007-2013. Tidningen publicerade journalistiskt material om bland annat ESF-projekt, politiska beslut och andra händelser som på olika sätt berörde Socialfonden ur både svenskt och EU perspektiv. Sajten stängdes 2016.