Logotyp på utskrifter

Artiklar

Här återges ett begränsat antal artiklar som publicerades på spl.nu under 2014.

Kunskap om romsk historia minskar diskriminering

 

Kyrkan ska erbjuda trygga rum där människor kan växa

 

AF-konferens om unga: Spridning bättre än karantän för projektresultat

 

Förändring genom Socialfondsprojekt

 

Samordningsförbunden har upptäckt Socialfonden

Grenverket har slagit rot

 

Tre röster i integrationsdebatten

 

ESF-projekt som katalysator för företagsam skola

 

Nyanlända akademiker kan hamna fel med arbetslinjen

 

EU och arbetslösheten - från 7 till 12 procent

Bild i högerkolumn

Spl.nu

SPeLs webbtidning, spl.nu, var aktiv under programperioden 2007-2013. Tidningen publicerade journalistiskt material om bland annat ESF-projekt, politiska beslut och andra händelser som på olika sätt berörde Socialfonden ur både svenskt och EU perspektiv. Sajten stängdes 2016.