Logotyp på utskrifter

AF-konferens om unga: Spridning bättre än karantän för projektresultat

Unga in försöker nå en grupp som riskerar att hamna livslångt utanför arbetsmarknaden. Det finns väldigt stora vinster för samhället om projektet lyckas, enligt Olsson som hoppas att myndigheten kan fortsätta under nästa programperiod med att utveckla och utvidga arbetssättet. Sedan återstår ställningstagandet om det kan bli en ordinarie verksamhet. För det krävs mer resurser att arbeta som Unga in och mer pengar måste komma från politiska beslut och uppdrag.

 

– Unga in är bland det bästa som AF gör, förklarade Claes Olsson, tillförordnad generaldirektör för Arbetsförmedlingen i Sverige som inledde en fullsatt rikstäckande konferens med arbetsförmedlare, chefer samt medverkande från kommuner och andra myndigheter.
 

Konferensen i Stockholm häromdagen, samarrangerades med processtödet SPeL. Utgångspunkten för var erfarenheterna från projektet Unga in. Verksamheten finns i fem städer och de flesta ungdomar som deltagit har lämnat arbetslöshet och passivitet. Några saker som uppmärksammats av utvärderare, är att man lyckas skapa förtroende hos ungdomar. En del av av detta anses bero på de unga marknadsförarna som anställts för uppsökande verksamhet.

 

En ung medarbetare, Daniela Radovanovic berättade om ett fruktansvärt familjeöde efter Balkankriget och en svår uppväxt i sitt nya hemland Sverige. Idag arbetar hon på Arbetsförmedlingen och kan själv hjälpa unga att komma ut ur arbetslöshet och passivitet. "Rötter och vingar" har projektet skapat för de unga, hette det. Både trygghet och kontroll över sitt eget liv. Unga In har lyckats utveckla ett arbetssätt som gör att deltagarna känner sig välkomna, hävdar utvärderingen.

 

Ett annat inslag i Unga in, studiespåret, gör det möjligt för unga att varva skola och andra aktiviteter hos Arbetsförmedlingen tack vare samarbete med gymnasieskolan. Snabba övergångar mellan verksamheterna. Ett flexibelt system där exempelvis utvecklingsanställning kan kompletteras med skola.

 

Bättre samverkan mellan myndigheter var ett återkommande diskussionsämne och konferensen tog upp exempel från olika håll i landet där framgångsfaktorn verkar vara, bra förankring hos beslutsfattare och tydlig arbetsfördelning mellan myndigheterna.

 

Bättre dokumentation av utvecklingsarbetet så att metoder kan testas och valideras var en annan sak som efterlystes. För kommande program i Socialfonden väntas mer fokus på projektresultat och effekter så att nya arbetssätt kan tas upp och spridas i ordinarie verksamhet. Resultat ska inte hamna i "karantän" det är önskvärt att goda idéer kan "smitta" organisationerna.

 

Av Jacob Schulze

Ursprunglingen publicerad 10 mars 2014