Logotyp på utskrifter

Förändring genom Socialfondsprojekt

Förändring genom Socialfondsprojekt heter processtödet SPeLs 12e och sista rapport. Andreas Sävenstrand är författare. Rapporten grundar sig på intervjuer med 104 projekt, motsvarande 15 procent av alla Socialfondens avslutade projekt under perioden februari 2009 till juni 2013.

 

Författaren varnar på flera ställen i rapporten för att använda procentsiffror ur rapporten alltför oförsiktigt. Organisatorisk eller strukturell förändring som en effekt av projekt har man sett i 44 projekt av 70 i Programområde 1.I Programområde 2 redovisar 15 av 34 projekt att de lett till organisatorisk eller strukturell förändring.

 

Rapporten systematiserar svaren i förändringskategorier: Organisation, organisationssamverkan, etablering, struktur. Kategorierna är värdefulla för kommande diskussioner om vad Socialfonden (program, Projekt, utlysningar) egentligen ska syfta till och säkert användbara i kommande utvärderingar och uppföljningar.

 

Rapporten innehåller också ett reflekterande avsnitt. Där beskrivs socialfondsprojekten i tre olika typer: utvecklingsprojekt, produktionsprojekt och tillämpningsprojekt som kräver olika krav från myndigheten.

 

Avslutningsvis lämnas och utvecklas fyra rekommendationer:

 

  • Utöka ESF-rådets dialog med viktiga projektägare och samverkanspartners Dels för att öka utlysningars och upphandlingars relevans, dels ge ömsesidig förståelse för hur Socialfonden kan bli ett strategiskt verktyg i regionalt och nationellt utvecklingsarbete.
  • Anpassa krav och stöd till projektens syften. Vår bedömning är att det kan leda till mer realistiska ansökningar, högre fokus och kvalitet i genomförandet, mer relevant utvärdering, samt en effektivare användning av Socialfondsmedlen.
  • Motverka beroendet av projektmedel för att stärka ägarskapet. Det kan göras genom att ta fram kriterier för när samma projektägare kan beviljas en andra omgång Socialfondsmedel.
  • Öka kunskapen om samverkan då det bedöms bli en ännu viktigare faktor i det nya programmet. Skifta fokus i samtal, stödinsatser och andra delar av genomförandeorganisationen från projekt och vad de ska innehålla till projektägarens organisation och deras förmåga att använda projekt som utvecklingsverktyg.
  • Samverkan kan lyftas fram som ett särskilt kompetensområde och kanske är det dags att återuppväcka Equal-programmets utvecklingspartnerskap.

 

Här kan du läsa rapporten. 

 

Av Torsten Thunberg

Ursprungligen publicerad 20 mars 2014.