Logotyp på utskrifter

Nyanlända akademiker kan hamna fel med arbetslinjen

Arbetslinjen riskerar föra in nyanlända akademiker i jobb som inte motsvarar deras utbildning. Samtidigt skriker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. ESF-projektet Nationell Matchning varnar för inlåsningseffekter.

 

Utländska akademiker tvingas tacka ja till lågkvalificerade jobb. Det innebär att nyanlända utan utbildning står utan jobb och att akademikerna inte är tillgängliga för kvalificerade yrken. Det är ett resultat av regeringens Arbetslinje, menar Ajlan Fekovic, projektledare för Arbetsförmedlingens ESF-projekt Nationell Matchning.

 

- Arbetslinjen är ineffektiv ur ett samhällsperspektiv. Vi har brist på kvalificerad arbetskraft samtidigt som vi inte tar vara på den kompetens som finns, säger Ajlan. Systemet har även en inlåsningseffekt, när akademikern har fått sitt lågkvalificerade jobb är risken stor att hen fastnar i det.

 

Kvalificerad matchning samt validering av den nyanländes utbildning är enligt Regeringens AKKA-utredning två insatser som ökar jobbchanserna. Men Ajlan Fekovic är skeptisk och menar att det inte räcker med de insatserna. Akademikerna är inte tillgängliga för olika insatser så som kvalificerad matchning när de väl har ett jobb.

 

- Vi måste bli bättre på att bedöma, validera och matcha akademikerns kompetens och färdigheter innan hen hinner få ett lågkvalificerat jobb för att få bättre matchningsresultat. Vi måste börja matcha mot kompetens och färdigheter istället för yrke, säger Ajlan Fekovic.

 

AKKA-utredningen lämnar enligt projektledaren inget förslag om att personer som har ett heltidsjobb också ska kunna få hjälp med insatser för att hitta fram till ett jobb som bättre matchar tidigare utbildning och yrekserfarenhet.

 

- Kärnfrågan för att få till en bra matchning ligger i hur man i etableringsplanen definierar vilka jobb som är lämpliga att söka. Ajlans kritik hänger sannolikt samman med hur han uppfattar att regeln om "lämpligt arbete" tillämpas, menar AKKA-utredningens särskilda utredare Elin Landell.

 

Internationella studier visar att Sverige ligger i topp när det kommer till insatser för nyanlända, samtidigt visar andra utredningar att vi är näst sämst i världen på att ta till vara kompetensen hos nyanlända.

 

Nationell Matchning matchar den kompetens som finns hos utländska akademiker med de behov som finns på arbetsmarknaden. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden. Projektet startade 2009 som ett lokalt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun. Projektet har vuxit och samarbetar idag med fler.

 

Av Maria Linde

Urspungligen publcerad 4 mars 2014

AKKA-utredningen

AKKA-utredningens uppdrag är enligt direktivet att analysera och fördjupa kunskapen om nyanlända utrikes födda kvinnors och anhöriginvandrares förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Läs mer här