Logotyp på utskrifter

Filmer

Här finns inspelningar från seminarier och andra aktiviteter som arrangerades av SPeL under programperioden 2007-2013, däribland en serie frukostseminarier: Debatt i Socialfonden. Inspelningarna är publicerade i datumordning.

 

Debatt i Socialfonden 13 mars 2014: 

Stora organisationer och projektutveckling

Storstadssatsningarna - vart tar pengarna vägen?

 

 

 

Debatt i Socialfonden 6 februari 2014: 

Sverige kan bli bättre på att ta tillvara invandrares kunskaper

Socialfondsprojektet Nationell Matchning har provat nya metoder för att stödja invandrande akademiker. Medverkande bland andra: Ajlan Fecovic, projektledare för Nationell Matchning, Elin Landell, Arbetsmarknadsdepartementet, Roger Mörtvik, TCO, och Andreas Bergström, Fores. Moderator: Clara Lindblom, Institutet för Framtidsstudier.

 

 

 

Debatt i Socialfonden 5 december 2013:

Tillgänglighet och arbetsmiljö

Två socialfondsprojekt om tillgänglighet och arbetsmiljö presenteras. Därefter ett samtal mellan Katarina Wuopio från Svenska kyrkan, Cintra Löthén och Marcus Lundell från IF Metall samt Brita Törnell, Handisam. Moderator är Mikael Klein från Handikappförbunden.

 

 

 

Debatt i socialfonden 3 oktober 2013: 

Vädra ut i klassrummet - arbete mot avhopp i skolan

 

 

Kvalitetsmässan 30 november 2013: 

Hur kan man skörda frukterna från Socialfondens insatser? 

Vad säger partiledare och statsråd om Europeiska socialfonden? ESF har öppnat nya vägar till sysselsättning för arbetslösa och långtidssjukskrivna. Socialfonden har också stöttat kompetenslyft för anställda och medverkat till en ny syn på arbetsplatslärande. Under Kvalitetsmässan frågade vi projektledare, beslutsfattare och politiker om deras syn på Europeiska socialfonden. Under åren 2008-2015, kommer nära en halv miljon människor i Sverige att ha deltagit i satsningar som har fått stöd av ESF. 

 

 

 

Almedalen 2013:

Vilken migration till EU och Sverige kan vi förvänta oss de kommande åren? 

Vilka faktorer styr migrationsströmmarna och vilka är mest aktuella de kommande åren? EU:s nya Asyl­ och migrationsfond presenteras. Christer Zettergren, Migrationsverket, Lisa Pelling, Global Utmaning. Moderator Kenneth Abrahamsson.

 

 

 

Almedalen 2013: 

Behövs medborgarkunskap? Del 1

Europeiska integrationsfonden har stött flera projekt för att utveckla metoderna för medborgarkunskap för nyanlända invandrare. Helene Elvstrand, Linköpings universitet, Thomas Winman, Högskolan Väst och Yevgeniya Averhed, Folk­universitetet. Moderator Christian Råbergh.

 

 

Behövs medborgarkunskap? Del 2

 

Almedalen 2013: 

Får alla plats inom arbetsmarknadspolitiken? Del 1

Hänger insatserna i arbets­marknadspolitiken för nyanlända med kort utbildning med den förändrade arbetsmarknaden? Tre paneler med forskare, praktiker och beslutsfattare samtalar om förutsättningarna för nyanlända. Ryszard Szulkin och Eskil Wadensjö, Stockholms universitet, Elin Landell, AKKA­-utredningen. Projektledarna Vanja Bardh- Olsson, Arbetsförmedlingen och Bengt Storbacka, Lindesbergs kommun, samt Ingmar Paulsson, Svenska ESF­rådet. Riksdagsledamöterna Maria Plass (M) och Johan Andersson (S). Moderator Karin Zelano.

 

 

Får alla plats inom arbetsmarkandspolitiken? Del 2

 

Får alla plats inom arbetsmarknadspolitiken? Del 3

 

Almedalen 2013: 

Hur uppnår vi jämställdhet i arbetslivet? Del 1

Verktygen finns ändå går arbetet för jämställdhet långsamt. Vi diskuterar hur lagstiftning, kvotering, riktlinjer, upphandlingskrav med mera, kan komplettera arbetet för jämställdhet i arbetslivet. Peter Mohlin, Länsstyrelsen Gotland, riksdagsledamöterna Maria Plass (M) och Ann-Christin Ahlberg (S), Anna Tengqvist, Tema Likabehandling, Marianne Öberg- Håkansson, Svenska ESF-rådet. Moderator Tomas Wetterberg.

 

 

Hur uppnår vi jämställdhet i arbetslivet? Del 2

 

Almedalen 2013:

Ålder-den demokratiska utmaningen. Del 1

Den demografiska utmaningen är en demokratisk utmaning. Ett lunchsamtal om hur vi kan utmana åldersmaktordningen och se till att alla får lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden genom hela livet. Vi samtalar om åldersdiskriminering och kön, klass och etnicitet med ett normkritiskt perspektiv. Felix König, LSU, Olle Andersson Brynja, DO, Anette Sjödin, Tema Likabehandling. Moderator Maria Chowdhury.

 

 

Ålder-den demokratiska utmaningen. Del 2 

 

Almedalen 2013: 

Öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Del 1

Ett seminarium med fokus på vad som kan göras för att fler arbetsgivare ska anställa personer med funktionsnedsättning. Var finns arbetsgivarna som är beredda? Vad behövs för att fler ska steget? Vendela Öberg, YouLearn, Marcus Lundell, Hållbart Arbete och Stefan Eklund Åkerberg, Processtöd Tillgänglighet.

 

Öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Del 2