Logotyp på utskrifter

Utbud av stöd

Det finns sju olika koncept, som till sin utformning är flexibla och kan anpassas efter de behov som är aktuella i varje enskilt fall. Koncepten är:

  • En lyckad ansökningsprocess
  • Workshop om ägarskap och styrning
  • Workshop om förändringsteori och RBM
  • Workshop om kommunikation och spridning
  • Kombi-workshop i samarbete med ESF-rådet: integrering av horisontella principer
  • Coachande stöd
  • Utbildning av projektledare i ESF-projekt