Logotyp på utskrifter

Coachande stöd

Det coachande stödet är den mest flexibla insatsen och anpassas efter behoven i det enskilda fallet. Kan genomföras i alla faser av projektet och med olika omfattning. Målgrupp varierar beroende på fas; inför ansökan stödsökande och samverkansparter; i analys- och planeringsfas samt i genomförandet kan det handla om projektägare, projektledare/projektgrupp och samverkansparter. Syftet med stödet är att långsiktigt stärka projektet genom att rikta uppmärksamheten på behov inom identifierade områden.

 

Stödet kan ges till en enskild person men också genomföras i grupp. Det kan gärna kombineras med en inledande workshop (se övriga koncept) och kan genomföras som en engångsinsats eller ges vid flera återkommande tillfällen. Inriktning beror på behov och fas. Exempelvis kan fokus vara att skapa samsyn om problemanalys i samband med ansökan, eller att utveckla frågor rörande förändringsteori, riskanalys, kommunikation eller implementering.