Logotyp på utskrifter

En lyckad ansökningsprocess

Genomförs i fasen inför ansökan. Målgrupp är presumtiva stödsökande. Syftet är att skapa förutsättningar för genomarbetade ansökningar, som svarar mot utlysningens krav och mål och som är väl förankrade hos involverade aktörer.

Insatsen består av tre valbara delar, där steg 1 är en informations-/inspirationsinsats,steg 2 är en workshop om förändringsteori (heldag) och steg 3 är ett coachande stöd inför ansökan.