Logotyp på utskrifter

Kombi- workshop: integrering av horisontella principer

Kan genomföras i alla faser av projektet. Heldagsinsats. Målgrupp är stödsökande, styrgrupp och projektmedarbetare. Syftet är att ge stöd i hur projektet kan arbeta för att integrera de horisontella principerna i sin verksamhet, genom att koppla samman teori och praktik om de horisontella principerna med metoder för projektutveckling: vad ska göras och hur ska det göras?

 

Under dagen ansvarar ESF-rådet för kunskapspåfyllnad om horisontella principer. Det sker ett gemensamt arbete med att utveckla projektets problem- och målgruppsanalys, liksom övriga delar i förändringsteorin

och att integrera de horisontella perspektiven i utvecklingsarbetet.