Logotyp på utskrifter

Projektledarutbildning för ESF-projektledare

Genomförs företrädesvis tidigt i projektet, under analys- och planeringsfasen eller tidigt i genomförandefasen. Heldagsinsats. Målgrupp är såväl nya som erfarna projektledare, men också projektägare. Syftet är att ge grundläggande kompetens och förståelse inom områden som är särskilt viktiga för att projekten ska nå sina mål.

 

Ämnen som kan beröras under dagen är bland annat ledning och styrning, projektledarrollen, styrgruppsrollen, mål- och resultatuppföljning, kommunikation, strategisk påverkan, implementering och transnationalitet.