Logotyp på utskrifter

Workshop om ägarskap och styrning

Kan genomföras i alla faser av projektet. Hel- eller halvdagsinsats. Målgrupp är styrgrupp, projektägare, medfinansiärer. Syftet är att ge förutsättningar för ett strategiskt arbete som leder till hållbara resultat och effekter. Exempel på innehåll är styrgruppens roll och ansvar, ägarskap och implementering.