Logotyp på utskrifter

Workshop om förändringsteori och RBM

Kan genomföras i alla faser av projektet. Företrädesvis heldagsinsats. Målgrupp är projektmedarbetare, projektägare, samverkansparter. Syftet är att ge projektet metoder och verktyg för strategiskt arbete i planering, genomförande och avslut av projektet. Stort fokus läggs på praktiskt arbete i workshopform, med fokus på utveckling och praktisk användning av projektets förändringsteori.