Logotyp på utskrifter

Workshop om kommunikation och spridning

Kan genomföras i alla faser av projektet. Hel- eller halvdagsinsats. Målgrupp är projektmedarbetare, kommunikatörer, styrgrupp, projektägare. Syftet är att ge projektet metoder och verktyg för strategisk kommunikation, såväl internt som externt, i alla faser av projektet. Beroende på när i projektperioden som insatsen genomförs, kan fokus exempelvis läggas på att upprätta en kommunikationsplan, göra påverkanskarta eller att fokusera på strategiska insatser i samband med spridning av projektresultat.