Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Page main image

Projektstöd

 

För att stärka programgenomförandet har Svenska ESF-rådet upphandlat projektstöd. Syftet med projektstödet är att i samverkan med Svenska ESF-rådet stödja och vägleda, skapa motivation och engagemang hos stödsökande och projektägare genom insatser i frågor som rör socialfondens ansvarsområden, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud.

Målgrupp

Stödet ska kunna ges såväl till stödsökande innan ansökan har skickats in, som till projektägare och då under någon av de tre faserna: analys- och planeringsfas, genomförandefas och avslutsfas. Stöd kan även avropas till kommunikations-och spridningsinsatser för att nå stödsökande samt för att sprida resultat till Socialfondens olika intressenter.

Avrop av projektstöd

Avropen görs av Svenska ESF-rådet i respektive region. Kontakta din region vid frågor kring projektstöd.

Till din region på esf.se.

 

Få hjälp med din ansökan

Svenska ESF-rådet avropar projektstöd åt dig.

Få stöd i ditt pågående projekt

Svenska ESF-rådet avropar projektstöd åt dig.