Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Page main image

Utvärdering

Ramavtal för projektutvärdering

Svenska ESF-rådet har upphandlat ett ramavtal för projektutvärdering. Syftet med ramavtalet är att höja kvaliteten på utvärdering, förenkla för projekten och i högre grad ge förutsättningar för ESF-rådet att ta ett samlat grepp om utvärderingsinsatserna.

 

Avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalets giltighetslängd är 2 år med option till förlängning i ytterligare 2 år. Det betyder att, om systemet visar sig fungera bra, kommer vi att kunna använda ramavtalet resten av programperioden.

Roller i processen

Vem som gör vad i processen för avrop av projektutvärdering kan beskrivas enligt följande:

  • Processen med att avropa projektutvärdering initieras tillsammans med ditt projekts samordnare på Svenska ESF-rådet.

  • Projektet ger stöd till Svenska ESF-rådet i avropet och anbudsutvärderingen för att säkerställa att tjänsten anpassas till det aktuella projektets behov.

  • Svenska ESF-rådet fattar de formella besluten om avrop och tilldelning och är avtalstecknande part.

  • Svenska ESF-rådet kvalitetssäkrar och gör avstämningar under avropsprocessen.

Huvudregeln är att utvärdering avropas från ramavtalet 

Enligt beslutsvillkoren för finansiering från Svenska ESF-rådet ska ”Projektet som huvudregel utvärderas. Projektutvärdering ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Det är Svenska ESF-rådet som avropar i samråd med stödsökanden. Utvärderingstjänsterna betraktas som stödberättigande utgifter i projektet och redovisas i ansökan om utbetalning av stöd. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig utvärderingsleverantör kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den leverantören. Ovanstående krav på projektutvärdering gäller emellertid inte programområde 3.”

 

Huvudregeln är alltså att utvärdering till projekt avropas från ESF-rådets ramavtal. Om det finns särskilda skäl till att det inte är möjligt kan projektägaren och Svenska ESF-rådets samordnare komma fram till en annan lösning. Om utvärdering anförskaffas på annat vis gäller Svenska ESF-rådets kvalitetskriterier för projektutvärdering.

 

 

Dax för projektutvärdering?

Hitta din leverantör av projektutvärdering via Svenska ESF-rådets ramavtal.