Logotyp på utskrifter
Page main image

Projektstöd

 

Projektstödets syfte

För att stärka programgenomförandet har Svenska ESF-rådet upphandlat projektstöd. Syftet med projektstödet är att i samverkan med Svenska ESF-rådet stödja och vägleda, skapa motivation och engagemang hos stödsökande och projektägare genom insatser i frågor som rör socialfondens ansvarsområden, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud.

Målgrupp

Stödet ska kunna ges såväl till stödsökande innan ansökan har skickats in, som till projektägare och då under någon av de tre faserna: analys- och planeringsfas, genomförandefas och avslutsfas.

Projektstödets uppdrag

Projektstödet syftar till att stödja arbetet med att styra socialfondsinsatserna mot bättre resultat, visa och lyfta fram resultat och att bidra till att goda erfarenheter kan spridas och komma till användning.

Avrop av projektstöd

Avropen görs av Svenska ESF-rådet i respektive region. Kontakta din region vid frågor kring projektstöd.

Till din region på esf.se.

Exempel på uppdrag

Till stödsökande

Projektstödet ska underlätta för den som ansöker om socialfondsmedel att förbereda sig och komma på rätt spår. En viktig del i projektstödet är att stötta projektansökare att beskriva mål, resultat, metoder och problem. En annan del är att koppla projektidé mot utlysning, regional och nationell plan, andra regionala och nationella strategier. De erbjuder kostnadsfri sakkunskap inom olika områden som till exempel:

  • Informationsinsatser
  • Resultatbaserat arbetssätt – hur når vi resultat? - Förändringsteori
  • Tips och erfarenheter  

 

Under projektgenomförandet

Projektstödet kan även hjälpa redan pågående projekt för att genomförandet ska bli så lyckat som möjligt. Det kan till exempel handla om områden som:

  • Workshops och utbildningar
  • Aktivt ägarskap
  • Implementering
  • Resultat och effekter
  • Akut stöd
  • Spridningsaktiviteter

Få hjälp med din ansökan

Svenska ESF-rådet avropar projektstöd åt dig.

Få stöd i ditt pågående projekt

Svenska ESF-rådet avropar projektstöd åt dig.